Vejledning til Aalborg Vejrradar
Hvad ser jeg og hvad kan jeg vælge?

Velkommen til hjemmesiden Aalborg Vejrradar. Siden indeholder informationer omkring nedbøren i dag og de foregående tre måneder. Nedbørsinformationerne er tilgængelige inden for Aalborg Kommune.

Siden er opdelt i to kategorier Nedbørstjek og Skybrudstjek.

Under Nedbørstjek vises nedbøren, som den er målt de seneste 3 måneder. Her kan ses animationer af nedbøren for en valgfri dato og ved valg af enten adresse eller ved klik i kortet, fremkommer en detaljeret graf over nedbøren.

Selve animationen består af billeder, der er registreret af Aalborg Vejrradar for hvert minut. Hvert 5. minut tilføjes nye billeder til animationen. Der går ca. 10 minutter, fra radaren scanner nedbøren, til animationen er opdateret på hjemmesiden.

Under Skybrudstjek kan du kontrollere, hvorvidt der har forekommet skybrud på din adresse. Når du har angivet en adresse, kan du også se nedbøren på din adresse grafisk under billedet. Grafen viser intensiteten af nedbøren på den valgte lokalitet for hvert af døgnets minutter. Hvis du har valgt skybrudstjek, ser du endvidere under kurven i grafen, hvilke tidspunkter der eventuelt har været skybrud eller perioder med skybrudslignende tilstand på din adresse.

Hvis du har valgt skybrudstjek og indtastet adresse har du desuden en udskriftsmulighed (pdf-knappen). Her kan du få en udskrift af skybrudsbilledet med graf og en vurdering af, om der har været skybrud eller periodevis skybrud på din adresse. Dette kan du eventuelt bruge som dokumentation over for Aalborg Kloak A/S eller over for dit forsikringsselskab, hvis uheldet er ude.

Hvordan er skybrud defineret?

Skybrud defineres som nedbørshændelser, hvor der registreres mere end 15 mm på 30 minutter og følger derfor DMIs skybrudsdefinition.

Periodevis skybrud defineres som nedbørshændelser, hvor der registreres en intensitet svarende til 15 mm på 30 minutter, blot over en kortere periode (5-30 minutter).

Anden nedbør defineres som nedbørshændelser, hvor der hverken er tale om skybrud eller skybrud periodevis i henhold til ovenstående forhold.

Hvordan er data fremkommet?

Nedbørsregistreringerne er foretaget med Aalborg Vejrradar, der er placeret i St. Restrup umiddelbart vest for Aalborg. Den kan under optimale vejrforhold se fra Hjørring i nord til Randers i syd, og fra Thisted i vest til Hals i øst.

Vejrradaren kan registrere alle typer faldende nedbør i en afstand på op til 50 km fra vejrradarens placering. Registreringerne omregnes til nedbør i felter på 300 x 300 meter ud fra samtidige registreringer på de 9 regnmålere, Aalborg Kloak A/S har i det landsdækkende regnmålersystem. Der er derfor en vis usikkerhed forbundet med de registrerede data.

Aalborg Vejrradar er et fælles projekt mellem Institut for Byggeri og Anlæg, Aalborg Universitet (AAU) og Aalborg Kloak A/S. Radaren bruges til forsknings- og udredningsprojekter samt indgår i driften af Aalborg Kloak A/S’ kloaksystem.

Vejrradaren er indkøbt af Aalborg Universitet i 2015. Aalborg Kloak A/S forestår drift og vedligeholdelse af vejrradar og vejrradarlokalitet. Derfor stilles data gratis til rådighed for Aalborg Kloak A/S’ kunder.