Undervisning, opplæring og kurs

Vi ønsker naturligvis at dere får størst mulig utbytte av deres løsning.Derfor tilbyr vi undervisning og opplæring som sikrer at dere benytter applikasjonenes mange muligheter ful It ut. Vi tilbyr undervisning på flere forskjellige måter. Dere kan delta i de programsatte kursene som opprettes etter behov, men vi anbefaler at undervisningen skreddersys til nettopp deres løsning. Undervisning kan også arrangeres online via skjermdeling, hvis det viser seg at enkelte medarbeidere trenger en oppfrisking av utvalgte funksjoner. Kontakt oss hvis du vil vite mer om undervisning og opplæring.

Planlagte kurs

Våre kursprogram er i stadig utvikling. Du er velkommen til å kontakte oss på +45 27 15 37 92 hvis du har et forslag til innhold til et fremtidig kurs.
Det er for øyeblikket ingen planlagte kurs

Skreddersydd opplæring

Vi anbefaler at deres undervisning skreddersys til nettopp deres løsning. Dette gir stor fleksibilitet, og vi har mulighet til å imøtekomme deres ønske om tid, sted, varighet og frekvens. Kontakt oss, så kan vi sammen lage det optimale undervisnings- og opplæringsprogrammet til dere.

Undervisning via skjermdeling

Har dere bruk for å gi enkelte medarbeidere, eller mindre grupper, en gjenoppfriskning i utvalgte funksjoner, så er undervisning via skjermdeling en opplagt mulighet. Kontakt oss hvis dere har bruk for løpende undervisning via skjermdeling.

Kontakt
Kristoffer Blom Årvik