EnviTrix

For å optimere administrasjonen av tømmeordningen for septiktanker mv. tilbyr EnviDan Momentum et nytt digitalt system i Norge for registrering og styring av tømmeprosessen. EnviTrix er en integrert løsning som gjør det mulig å registrere og sende relevante opplysninger direkte mellom kjørende enheter og en sentral database via GPRS. Slik sikres en rask og effektiv styring av prosessen, samtidig som det spares tid når tømmeentreprenøren ikke lenger trenger skal registrere data manuelt.

Produktblad
EnviTrix
EnviTrix