Momentum Selvkost Kommune

Verktøyet Momentum Selvkost Kommune benyttes nå av mer enn 250 kommuner. Ved bruk av Momentum Selvkost Kommune sikres din kommune en korrekt etterkalkyle samt all nødvendig dokumentasjon. Budsjettprosessen blir mindre tidkrevende og gir meget god oversikt over fremtidig gebyrnivå på alle selvkostområder.

Produktblad
Momentum Selvkost Kommune
Momentum Selvkost Kommune