Vi tilbyr rådgiving og digitale løsninger innen natur og vannmiljø. Vi rådgir ut fra den nyeste kunnskap innen faget, samt basert på de gjeldende myndighetskrav. EnviDan er eksperter på oppgaver innen vassdrag, naturgjenoppretting, naturforvalting, miljøvurdering og risikoanalyse. Våre portalprodukter kan hjelpe deg med å holde styr på alle de daglige driftsoppgavene, samt med å dokumentere alle relvante natur- og miljøforhold.

DRIFTSANLÆG
LEDNINGSANLÆG
KUNDESERVICE
PLAN OG PROJEKT
SAMARBEJDSPARTNERE
ØKONOMI