EnviDrift

EnviDrift er et komplett system for registrering og håndtering av henvendelser vedrørende driften av alle kommunale tjenesteområder. Alle henvendelser fra innbyggere og ansatte blir systematisert og gir kommunen gode forutsetninger for å prioritere driftsoppgavene optimalt slik at kommunen kan allokere innsatsen der problemene er størst.

Produktblad
EnviDrift
EnviDrift