IdeLab

Sett ditt preg på fremtidens EnviPortal

EnviPortalen er i løpende utvikling ved hjelp av tett samarbeid med våre kunder. Dette gjør vi for å sikre at portalen understøtter dagens og morgendagens behov.
Vi avholder ulike ldelab-arrangementer, hvor du sammen med dine kollegaer fra bransjen er med på å utvikle og forbedre EnviPortalens moduler.

Delta i våre temaworkshops

Ved jevne mellomrom inviterer vi til workshops i EnviDans ldelab. Sammen setter vi fokus på ett eller flere utvalgte tema. Som deltager har du mulighet til å sette ditt preg på fremtidens EnviPortal, komme med ønsker og ideer, samt være med på å utvikle kravspesifikasjoner til nye moduler og tilleggsmoduler.
Har du en ide til et tema du ønsker behandlet er du svært velkommen til å kontakte oss eller dele din ide med andre i vår ldeBox.

Vil du motta invitasjoner til våre workshops?

Skriv deg på Idelabs e-postliste til høyre for å motta ldelab-invitasjoner.

EnviDan arrangerte nylig en workshop hvor fire VA-selskaper og én entreprenør var tilstede. Temaet var å kartlegge ønsker til en utvidelse som omhandler drift av grøntarealer i EnviDrift. Vi hadde en konstruktiv workshop som munnet ut i en ny kravspesifikasjon til utvidelsen. Deltagerne kan være med og følge med på den videre utviklingen, samt komme med supplerende ønsker fortløpende.

Motta IdeLab invitasjoner

Vi sender invitasjoner til workshops, portaldager og andre IdeLab arrangementer til din e-postadresse.

Antibot Image

Deltag i vores årlige portaldag

Foråret 2018

Hvert år arrangerer vi vår årlige portaldag, hvor vi inviterer alle interesserte til å bidra til utviklingen av våre portalløsninger. I tillegg til å få faglig inspirasjon gir dagen også en god mulighet for å utveksle erfaringer med dine øvrige kollegaer fra bransjen.

Vil du delta på EnviDans-portaldag? Registrer deg på ldelabs epostliste, så mottar du invitasjon direkte.

Kontakt
Kristoffer Blom Årvik