Digitaliseringsmøte

La oss drøfte mulighetene sammen

Digitalisering handler grunnleggende om effektivisering av deres arbeidsgang, og om å gi dere bedre oversikt og kontroll på utvikling, drift og vedlikehold av deres VA-anlegg. Vi er stolte av å skape digitale løsninger som passer til deres hverdag, og de utfordringene som dere har. Vi leverer standardprogramvare som tilpasses deres behov og datastruktur. Dette betyr at dere får en individualisert løsning til en fornuftig pris. Ofte er det kun små justeringer i allerede eksisterende applikasjoner som løser nettopp deres utfordringer. Vi kommer gjerne på besøk for å drøfte hvordan vi sammen kan løse deres utfordringer ved hjelp av de digitale løsningene fra EnviDan.

Book et digitaliseringsmøte med EnviDan.

Kontakt
Kontakt
Kristoffer Blom Årvik