EnviProjekt

EnviProjekt giver overblik over alle Jeres anlægsprojekter. Rammeaftaler med entreprenører oprettes og kan efterfølgende bruges på tværs af projekter, hvorved det sikres at de aftalte priser altid anvendes. Når projektet er oprettet og udbudsdokumenter er uploadet, kan entreprenøren estimere projektet, hvorefter entreprisegrundlaget godkendes af begge parter. entreprisegrundlaget godkendes af begge parter. Det efterfølgende flow, med evt. tillægsaftaler, acontoopgørelser og den afsluttende slutopgørelse, styres gennem EnviProjekt, så man hele tiden har styr på, hvor i godkendelsesflowet et projekt ligger.

Produktblad
EnviProjekt
EnviProjekt+EnviDan+2017.pdf