EnviDrift

EnviDrift er et komplet system til registrering og håndtering af henvendelser vedrørende driften på kommunale kloaksystemer. En systematisering af alle henvendelser fra såvel borgeresom medarbejdere, giver din forsyning optimale muligheder for at prioritere de mange driftsrelaterede opgaver og samtidig sætte hurtigt og målrettet ind på de steder, hvor problemerne er størst.

Produktblad
EnviDrift
Download produktblad om EnviDrift, som er et komplet system til håndtering af job og henvendelser vedr. driften på kloaksystemer, vanddistributionsnet, fjernvarme net etc.

RELATEREDE PRODUKTER

Måske er du også interesseret i ...

EnviTronic

Online driftsjournal

Et system, som kan samle alle data fra forsyningens arbejdsområder (spildevand, drikkevand, el, affald og varme). EnviTronic er et brugervenligt og fleksibelt arbejdsredskab, som kan sikre det fornødne overblik over den daglige drift på en nem og hurtig måde. Ved at samle alle relevante driftsdata såsom egne analyser, analyser fra akkrediteret laboratorium og SRO-værdier i én database, er det enkelt og let at vedligeholde sine data.