KeyZones

Med KeyZones skabes dagligt overblik over udviklingen i den producerede og solgte vandmængde samt vandbalancerne i alle zoner i distributionsnettet og på alle instrumenterede kildepladser. KeyZones henter, strukturerer og udstiller alle relevante data, så de på en brugervenlig måde kan bidrage til: • Overvågning af vandtabet • Overvågning og aktiv brug af fjernaflæste forbrugere • Overblik over bruddetektering i alle zoner fra sektion til forsyningsområde • Planlægning af en tilstandsbaseret renoveringsindsats

Produktblad
KeyZones
KeyZones+EnviDan.pdf
Cases

TREFOR reducerer vandtabet med KeyZones

TREFOR Vand forsyner 46.000 husstande i Trekantsområdet med drikkevand. I forbindelse med implementeringen af fjernaflæste vandmålere i samtlige husstande, nye IT-systemer og arbejdsgange har TREFOR investeret i KeyZones, som er et overvågningssystem, der integrerer alle vandforsyningens data fra vandværker, ledningsnettet og forbrugerne ét sted og genererer nøgletal og alarmer ved lækage.

Kontakt
Jacob K. Jørgensen