KeyZones Kildeplads

Eksisterende kildepladsmodeller er komplicerede og omkostningstunge, idet de er baseret på detaljerede modeller af geologi og ledningsnet samt brøndmodeller. Modellerne leverer statiske billeder, som anvendes til at justere driften. KeyZones Kildeplads er baseret på online målinger fra driftsdata, som opdateres kontinuerligt, og som dermed hele tiden viser den aktuelle situation. KeyZones Kildeplads er dermed en operationel løsning til driftsoptimering af råvandsnettet, som skal fungere som planlægningsværktøj i forbindelse med drift og styring af vandforsyningers kildepladser.

Produktblad
KeyZones Kildeplads
KeyZones kildeplads 2015 16.pdf